Pariterapia

Parisuhde on yksi elämän merkityksellisemmistä suhteista ja se voi parhaimmillaan olla voimia antava ja elämänlaatua parantava suhde. Parisuhteen toimivuus ja tila vaikuttavat oleellisesti myös lähiympäristöön kuten lapsiin. Parisuhteesta on tärkeä pitää hyvää huolta ja molemmilla osapuolilla on oikeus tulla kohdatuksi omien tunnekokemusten kautta.

Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu myös haastavia aikoja, mitkä kuuluvat normaaliin elämään ja parisuhteen kasvuun ja kehitykseen. Nämä menevät yleensä ohi, mutta aina ei käy niin ja suhde ajautuu kriisiin. Näissä tilanteissa ammattiapu selkeyttää ja auttaa tekemään ratkaisuja sekä pääsemään eteenpäin. Kriisi voi aina olla myös mahdollisuus.

Rankimman kiipeämisen jälkeen avautuu kaunein maisema.

Valviran hyväksymä psykoterapeutti Minna Ruth-Roivainen, Jyväskylä

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi-diakoni sekä seksuaalineuvoja. Terapiakoulutukseni on erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapia, joka suuntautuu seksuaalisuuteen. Vuosien varrella olen saat koulutusta myös esimerkiksi traumatisoituneen ihmisen kanssa työskentelyyn sekä lähisuhdeväkivallan kohtaamisen.

Työssäni ensi- ja turvakodilla kohtasin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä, pariskuntia ja heidän perheitään. Kiinnostukseni terapiatyöhön lähti ihmisten tarpeesta riittävän pitkään ja turvalliseen työskentelyyn saman työntekijän kanssa. Terapeutiksi valmistumisen jälkeen työni on ollut pääasiallisesti terapeuttista keskusteluapua. Oman työni rinnalla minulla oli myös yksilöterapia-asiakkaita.

Tällä hetkellä keskityn tekemään työtä, jonka koen läheiseksi ja omakseni, eli yksilö- ja pariterapiaa. Monet asiat ja monenlaiset elämäntilanteet voivat estää meitä käyttämästä omia vahvuuksiamme ja voimavarojamme ylläpitääksemme oman elämämme tyytyväisyyttä.

Älä jää yksin!

Terveisin,

Minna